Bestyrelsesformand

Helle Bak Poulsen

Helle er Svømme-klubbens bestyrelsesformand.

Kasserer

Jacob Løkke Nielsen
29631078
Fra sæson 2022 Kasserer i Svømmeklubben.

Bestyrelsesmedlem

Agnete Fidalgo
60942205
Freja Nielsen
30225366

Freja er ny valgt i menig bestyrelsesmedlem

Zoe Overby Traberg
93937090

Zoe er nyvalgt menig bestyrelsesmedlem 2023

Suppleanter

Kim Nymark Kristensen
29243876
Kim er suppleant i bestyrelsen.
Lotte Sonne
25744645
Lotte er supleant til bestyrelsen.
Hold i dag

Instagram